สมาคมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟพื้นที่ดอยช้าง
1091 ม.3 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
E-mail : dccg.assn@gmail.com

ติดต่อผ่านช่องทางอีเมล์