สมาคมเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟพื้นที่ดอยช้าง
1091 ม.3 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
โทรศัพท์. 097-2394578

ติดต่อผ่านช่องทางอีเมล์